Tarificatie

Tarificatie

Easytocare heeft een eigen tarificatiedienst. Ons tarificatieteam heeft meer dan 30 jaar ervaring in facturatie en derdebetalersregeling voor medische en paramedische beroepen.

Meer weten over de werkwijze van onze tarificatiedienst?

Hoe ondersteunt de tarificatiedienst van Easytocare jou met je facturatie?

Facturatie prestaties derdebetaler

Onze tarificatiedienst factureert jouw prestaties derdebetaler aan mutualiteiten. De derdebetalersregeling gaat gepaard met heel wat papierwerk. Wij nemen die graag van je over.

Wat is facturatie in derdebetaler?
Bij de derdebetalersregeling rekent de zorgverlener (jij dus) de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering rechtstreeks door aan het ziekenfonds van de patiënt. De patiënt betaalt enkel het remgeld (zijn persoonlijke tussenkomst) en ereloonsupplementen aan de zorgverlener.

Dat proces maken we zo eenvoudig mogelijk:

  • Je vraagt enkel het remgeld (en eventuele extra supplementen) aan je patiënt.
  •  Je bezorgt ons de nodige patiëntgegevens en de gegevens van de uitgevoerde prestatie om die te factureren aan de mutualiteit.
  • De tarificatiedienst van Easytocare factureert de prestatie aan de mutualiteit en betaalt jouw honoraria uit op je rekening.
  • Achteraf ontvang je een afrekening met alle details van de facturatie.
  • Easytocare volgt alles op en verwerkt eventuele correcties of weigeringen van de mutualiteit.

Facturatie aan de patiënt, het OCMW, de verzekering, …


De tarificatiedienst van Easytocare gaat nog een stap verder. Naast facturatie van de derdebetalersregeling kan je ook bij ons terecht voor je facturatie aan patiënten, het OCMW, de verzekering en andere (zorg)instanties. Wil je het remgeld of het volledige bedrag (van je consultatie) laten factureren? Dat kan! Je hoeft patiënten die niet betalen dus niet meer zelf op te volgen. De tarificatiedienst van Easytocare neemt die taak met plezier van je over. We gaan er proactief mee aan de slag. De facturatie (en bijhorende administratie) verwerken we zeer nauwkeurig. Tot op de komma juist, daar kan je op rekenen.

Voordelen voor jou als zorgverlener:

Je hoeft je geen zorgen meer te maken
Bij de tarificatiedienst van Easytocare ontfermen we ons over de volledige facturatie en administratie van de derdebetalersregeling. We zorgen ervoor dat alles vlekkeloos verloopt.

Opvolging betalingen en rectificaties
Wij volgen de betalingen en rectificaties voor jou op. Is er een probleem met een uitbetaling? Dan gaan wij er achteraan!

Stipte uitbetaling
De tarificatiedienst van Easytocare staat garant voor een stipte uitbetaling. Afhankelijk van je werkwijze en doelgroep is er een verschillend betalingsmoment:

Elektronisch werken
30e van de facturatiemaand bij tarificatie met ons softwareprogramma easyTar.

Werken op papier
30e van de maand volgend op die van de facturatie.

Voor verpleegkundigen
15e van de facturatiemaand.

Heb je een vraag over een van onze diensten?
Contacteer dan de Easytocare Helpdesk op het nummer 011 28 78 03.

NL